Disclaimer Bigshopper

Algemeen

Bigshopper B.V. (Kamer van Koophandel 72518529), hierna te noemen Bigshopper, verleent u hierbij toegang tot de website van Bigshopper en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Bigshopper behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bigshopper.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bigshopper. Bigshopper toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan Bigshopper. Bigshopper houdt de wijzigingen van de verschillende webshops zo goed mogelijk bij. Bigshopper is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die webshops hebben aangebracht in het aanbod. De video's op deze website bij de producten worden geautomatiseerd toegevoegd, het kan dus zijn dat een video niet exact overeenkomt met een product of onjuistheden bevat, hiervoor is Bigshopper niet aansprakelijk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bigshopper. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bigshopper, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Bigshopper verkoopt zelf géén producten, Bigshopper beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Alle data afkomstig van producten zijn aangeleverd door aangesloten webshops. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. Bigshopper is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending. Bigshopper is tevens niet aansprakelijk voor het door aangesloten webshops aangeleverde materiaal (afbeeldingen, informatie, etc.).